ผู้เขียน หัวข้อ: ก่อนตัดสินใจเลือกประกันสุขภาพแบบไหน ต้องดูอะไรบ้าง  (อ่าน 2338 ครั้ง)

waanbotan_

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 42
    • ดูรายละเอียด
เมื่อวันใดที่เราเจอเรื่องไม่คาดฝันทั้งความเจ็บปวด อุบัติเหตุ การจะมีแค่เงินเก็บจากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงอาจจะไม่พอ เพราะเราต้องทำประกันที่ครอบคลุมและยังสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ด้วย นอกจากการทำประกัน ทำอุบัติเหตุแล้ว ต้องตัดสินใจว่า ประกันสุขภาพแบบไหนดี เรามารู้จักประกันสุขภาพกันก่อนว่ามีอะไรบ้าง

   ประกันสุขภาพแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ประกันสุขภาพส่วนบุคคล และประกันสุขภาพกลุ่ม

ประกันสุขภาพส่วนบุคคล เป็นการซื้อความคุ้มครองเพื่อบุคคลเพียงคนเดียว โดยเบี้ยประกันจะพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้เอาประกัน เช่น เพศ อายุ และสุขภาพ
ประกันสุขภาพกลุ่ม เป็นการซื้อความคุ้มครองเพื่อบุคคลหลายคน มักจะเป็นการซื้อความคุ้มครองโดยนายจ้างเพื่อเป็นสวัสดิการให้ลูกจ้าง ความคุ้มครองเป็นไปตามที่นายจ้างกำหนด โดยเบี้ยประกันจะเป็นแบบถัวเฉลี่ย ซึ่งจะถูกกว่าเบี้ยประกันสุขภาพส่วนบุคคล

   ความคุ้มครองของประกันสุขภาพขึ้นอยู่กับกรมธรรม์ กรณีที่เรามีประกันสุขภาพกลุ่มอยู่แล้ว อาจจะเลือกประกันที่เพิ่มเติมอย่าง

ความคุ้มครองผู้ป่วยนอก ซึ่งคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าปรึกษาแพทย์ เป็นต้น
ความคุ้มครองผู้ป่วยใน ซึ่งคุ้มครองค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกับผู้ป่วยนอก แต่จะมีค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติม เช่น ค่าห้อง ค่าอาหาร เป็นต้น
ความคุ้มครองอุบัติเหตุ ซึ่งคุ้มครองการบาดเจ็บและเจ็บป่วยเนื่องจากอุบัติเหตุ
ความคุ้มครองโรคร้ายแรง ซึ่งจะได้รับเงินก้อนเมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงที่เมื่อมีอาการรุนแรงแล้วจะทำให้เสียชีวิตได้ เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น
ความคุ้มครองแบบชดเชยรายได้ ซึ่งคุ้มครองผู้เอาประกันที่ไม่สามารถทำงานได้ปกติในช่วงที่พักรักษาตัว โดยจ่ายเป็นเงินชดเชยรายวันตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
   
   โดยสิ่งที่เราควรพิจารณาประกันสุขภาพที่เหมาะกับความต้องการและความเสี่ยงด้านสุขภาพของเรา ดังนี้
   1. ความคุ้มครองที่ต้องการ เช่น มีประวัติคนในครอบครัวเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง และมีความกังวลในเรื่องนี้ ก็ควรเลือกประกันโรคร้ายแรง หรือผู้เอาประกันมักเป็นไข้ง่าย และเป็นบ่อย ๆ ก็ควรเลือก ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก เป็นต้น
   2. พิจารณาเบี้ยประกันที่สามารถจ่ายได้ เนื่องจากเบี้ยประกันสุขภาพส่วนบุคคลนั้น จะถูกพิจารณาตามคุณสมบัติของผู้เอาประกัน เบี้ยจึงจะสูงกว่าประกันสุขภาพกลุ่ม เราจึงควรเลือกความคุ้มครองที่เหมาะกับความเสี่ยงด้านสุขภาพโดยพิจารณาความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกันด้วย
   3. พิจารณาวงเงินค่ารักษาพยาบาล ซึ่งจะสัมพันธ์กับงบประมาณของเบี้ยประกันที่มี หากมีข้อจำกัดเรื่องเบี้ยประกัน ให้เลือกความคุ้มครองที่เหมาะสมกับเราเพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด เนื่องจากเบี้ยประกันสุขภาพจะไม่มีเงินคืนหากเราไม่ใช้

   เมื่อพิจารณาแล้วว่าจะเลือกรับความคุ้มครองแบบไหน เบี้ยประกันเท่าไหร่ และค่ารักษาพยาบาลมากแค่ไหนแล้ว ก็ถึงเวลาเลือกซื้อประกันสุขภาพกันแล้ว เราขอ แนะนำประกันสุขภาพ จากธนาคารกรุงไทย ที่มีประกันสุขภาพให้เลือกหลายแบบ รวมถึงเบี้ยประกันและค่ารักษาพยาบาลให้เลือกตามความต้องการ ขอ แนะนำประกันสุขภาพ ที่โดดเด่นจากธนาคารกรุงไทยให้รู้จักกัน ดังนี้

กรุงไทย สุขภาพสุขใจ ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายที่ผู้ป่วยไม่ต้องกังวลว่าเรื่องวงเงินค่ารักษาพยาบาล เพราะเป็นประกันที่ไม่ดูวงเงินตามรายการ แต่จะดูยอดรวมของเงินที่ใช้ไปในการรักษาพยาบาล ซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้เอาประกันมากกว่า
Health DIY ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมประกันอุบัติเหตุ และสามารถเลือกความคุ้มครองโรคร้ายแรงหรือชดเชยรายได้เพิ่มเติมได้ ทำให้เราเลือกความคุ้มครองให้เหมาะและครอบคลุมอย่างที่เราต้องการ
ประกันโรคมะเร็งใจแตก ซื้อประกันโรคร้ายแรงที่ครอบคลุมประกันมะเร็งทั้งระยะลุกลามและไม่ลุกลาม และคุ้มครองโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายครั้งแรกจากการขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมองด้วย
   
   นอกจากจนี้ยังมีประกันสุขภาพอื่นๆ ที่น่าสนใจทั้งประกันโควิด-19 ประกัน PM 2.5 หรือประกัน iShield ที่ประกันโรคร้ายแรงถึง 70 โรค สอบถามประกันสุขภาพแบบอื่น ๆ ได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือที่ www.krungthai.com หรือแอป Krungthai NEXT เลือกประกันสุขภาพที่เหมาะกับเราได้เลย

 

Sitemap 1 2 3